Užívání enzymů

Myšlenka léčebného využití enzymů překvapivě není nová. Aniž by byly známy přesné principy a mechanismy účinku, byly již ve starověku k hojení ran a léčbě neduhů organismu používány dužiny a šťáva ovoce bohatého na enzymy (ananas, fíky, papája, …) nebo vnitřnosti obětních zvířat (játra, slinivka břišní, …). Na zmínku o použití enzymů ve formě obkladů z fíků lze narazit i v bibli.

Pivo a sýr

Jedním z prvních poznaných účinků enzymů bylo kvašení (fermentace). Tento proces využívali lidé k výrobě piva, vína, sýrů a těsta také již v dávnověku. Dlouhá staletí trvalo, než se podařilo proces jejich vzniku správně pochopit. Látky působící jak biokatalyzátory v organismu byly historicky označovány jako fermenty. Prvenství v použití označení „enzym“ je přisuzováno německému fyziologovi Wilhelmu Friedrichovi Kühnemu. Slovo enzym použité poprvé v roce 1897 pochází z řečtiny a v překladu doslova znamená „v kypřidle“.

V 19. století si vědci začali blíže všímat procesů, které probíhají při trávení a vstřebávání potravy. Experimentálně prokázali, že samotná kyselina chlorovodíková přítomná v žaludku, které se předtím přisuzoval hlavní význam při trávení, není schopna potravu řádně rozštěpit. Záhy byly popsány látky přítomné v žaludečních šťávách, jejich působením docházelo ke štěpení cukrů, tuků a bílkovin.

Objev a zkoumání enzymů si vyžádaly vznik nového vědního oboru označovaného jako enzymologie.

Doplnit nedostatky

Enzymy jsou základním předpokladem života. Organismus ke svému fungování potřebuje dostatečné množství těchto látek. Za „normálních“ okolností si je dokáže vytvořit sám. Základním předpokladem k tomu je úplné zdraví, správné stravování a dodržování správné životosprávy. Vybočení z této rovnováhy nebo poškození organismu úrazem nebo operací vede k nedostatku enzymů, který lze úspěšně napravit dodáváním enzymů zvenčí. Enzymy podané vhodným způsobem dokáže organismus vstřebat a použít v místech, kde jsou potřeba.

Enzymy podporují přirozené regenerační procesy těla:

  • Rozkládají toxické zplodiny metabolismu a látky tvořené při zánětu. Tím přispívají k detoxikaci organismu.
  • Odbourávají fibrin, pomáhají rozpouštět krevní sraženiny. Tím zlepšují mikrocirkulaci a odstraňují otok.
  • Neblokují zánět, naopak urychlují a optimalizují jeho průběh.

Bezpečné i ve velkém množství

Důležitým předpokladem dodávání enzymů zvenčí je jejich naprostá bezpečnost. Vědci dlouho zkoumali, zda není organismus enzymy poškozován nebo zda si na jejich dlouhodobé dodávání nenavykne a neutlumí tak vlastní výrobní procesy. Všechny tyto obavy se podařilo rozptýlit.