Třídění a typy ran

Není rána jako rána. Poškození je možno dělit do několika různých skupin.

Rány podle průběhu

 • akutní rány
  Vznikají ve zdravé kožní tkáni. Hojí se obvykle v krátkém čase a bez komplikací.
 • chronické rány
  Rány, které trvají déle než 4 týdny, nebo rány, které vznikají ve změněné tkáni a které i přes odpovídající léčbu nevykazují tendenci k hojení.

Rány podle rozsahu

 • zavřené rány
  Poškození bez porušení integrity kůže.
 • povrchové rány
  Poškození pokožky.
 • hluboké rány
  Poškození celé šíře až do podkoží.
 • rány pronikající
  Zasahují do tělních dutin.
 • komplikované rány
  Komplexní rozsáhlá poranění s možným poškozením cév, nervů, svalů, kostí a orgánů.

Na rány lze nahlížet i z dalších úhlů pohledu.

Podle množství choroboplodných zárodků

 • rány aseptické
  Bez zárodků (např. chirurgický řez).
 • rány kontaminované
  S přítomností zárodků, které však nemusí vyvolat infekci (většina ran).
 • rány infikované
  S přemnoženými mikroorganismy (např. rány kousnutím nebo zanedbané, zastaralé rány).

Podle způsobu hojení

 • rány s primárním hojením Díky slepení (sešití) okrajů ran nevzniká nová pojivová tkáň.
 • rány se sekundárním hojením Rána se hojí novotvořenou tkání.

Výčet jednotlivých způsobů dělení ran a jejich kategorií není konečný. K dalším logickým způsobům klasifikace patří např. dělení podle lokalizace (rány na hlavě, trupu, končetinách) nebo postižených struktur (kůže a podkoží, šlachy, klouby, …).