Rozdělení enzymů

Enzymů existuje nepřeberné množství. Lidské tělo jich obsahuje více než 3 tisíce druhů. Každý z nich se účastní specifického druhu reakce, pro který je určen. Enzymy jsou odpovědné za trávení, vylučování, hojení ran, srážení krve, regeneraci organismu, imunitní reakce, zajišťují správnou funkci mozku, ale i rozmnožování, stárnutí a v konečném důsledku hrají svoji úlohu i v průběhu umírání.

V názvosloví enzymů se dnes používá přípona „-áza“. Všechny takto označené látky jsou enzymy. Kromě moderních názvů se zvláště v medicíně můžeme setkat i s enzymy, jejichž označení končí koncovkou „-in“ – např. pepsin, trypsin apod. Jde o jedny z prvních objevených enzymů trávení a jejich názvy se používají z tradice.

Tisíce enzymů tvořené a pracující uvnitř lidského organismu lze rozdělit do šesti základních skupin podle reakce, kterou katalyzují:

  • oxidoreduktázy – katalyzují oxidačně-redukční reakce,
  • transferázy – přenášejí funkční skupiny,
  • hydrolázy – katalyzují hydrolýzu chemických vazeb,
  • lyázy – štěpí chemické vazby jiným způsobem než hydrolýzou nebo redoxní reakcí,
  • izomerázy – katalyzují izomerizační reakce,
  • ligázy – spojují dvě molekuly kovalentní vazbou.

Enzymy obsažené v enzymatických směsích určených pro léčebné nebo podpůrné užívání patří do skupiny hydroláz .