Kožní rána - definice

Slovníky popisují ránu jako ztrátu či porušení kožního krytu v důsledku fyzikálního, mechanického nebo termického poškození či v důsledku patofyziologických poruch nebo jakékoliv poškození anatomických nebo fyziologických funkcí tkáně.

Jednoduchá versus komplikovaná

Jednoduché kožní rány zasahují do pokožky, škáry a podkožního tuku. Komplikované rány naproti tomu pronikají hlouběji a poškozují důležité nervově-cévní svazky a orgány. Pokud rána proniká do tělní dutiny, označujeme ji jako penetrující, v opačném případě jako nepenetrující.

U každé rány určujeme a popisujeme její:

  • lokalizaci,
  • velikost,
  • hloubku,
  • tvar,
  • směr,
  • okraje.

Tyto informace mají význam kromě jiného i pro sledování procesu hojení a volbu optimálního způsobu léčby.