Kdy enzymy užívat

Přirozenou reakcí organismu na jakékoliv poškození je zánět. Navzdory obecně zažité představě nejde o nemoc nebo patologický jev. Naopak, je to projev reakcí, které vedou k potlačení příčiny poškození a návratu k původní funkci.

Zánět vede k:

  • omezení působení příčiny poškození,
  • nápravě způsobených škod,
  • obnově poškozené oblasti.

Kamarád zánět

V místě poškození nebo poranění dochází k rozšíření krevních kapilár. Tím je usnadněn prostup imunitních buněk – bílých krvinek a makrofágů – do tkání. Zvýšené prokrvení v postižené oblasti se projeví otokem, zarudnutím a zahřátím. Otok působí na citlivá nervová zakončení, což se projevuje bolestí. Zasažená část těla ztrácí nebo omezuje svoji funkci.

S poškozením se organismus vyrovnává prostřednictvím reakcí, při kterých hrají hlavní roli právě enzymy. Urychlují odstranění následků a obnovení funkce. Silné poškození nebo dlouhotrvající zánět však dokážou samoobnovovací schopnosti těla řádně zatížit, organismus nemusí být schopen si potřebné enzymy sám vytvořit. Nedostatek se projevuje tím více, čím starší je organismus nebo čím menší má rezervy.

Enzymy, nebo běžné léky?

Účinkem většiny současných léků je potlačení zánětu. Jejich použitím lze dosáhnout omezení projevů zánětu, hlavní příčiny jeho vzniku však zůstávají nedotčeny. To často vede k přechodu problému do chronické fáze místo jeho odstranění. Neustálá aktivace ochranných buněk a mechanismů vede k poškozování vlastních tkání. Dlouhotrvající zánět není tělu prospěšný, ale naopak jej již sám poškozuje.

Enzymové preparáty zánět ani jiné fyziologické pochody v organismu neomezují. Naopak, podporují je a urychlují jejich přirozený průběh. Pomáhají i „uklidit“ následky – neutralizují a rozkládají látky produkované imunitními buňkami. Tyto účinky lze zjednodušeně označit jako „optimalizace“ zánětu. V praxi to znamená správně začít, rychle proběhnout a včas skončit. Enzymatické směsi pomáhají tělu regenerovat.

Užívání enzymatických směsí má svoje místo:

  • po úrazech a operacích,
  • pro posílení imunity,
  • při zvýšené námaze psychické nebo fyzické.