Anatomie lidské kůže


Na otázku, který orgán lidského těla je největší, můžeme slyšet různé odpovědi. Nejčastěji si tazatel vzpomene na játra, mozek nebo srdce. Žádná z těchto možností však není správná. Tím opravdu největším orgánem je kůže.

Míra na kůži

Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje přibližně 1,6 až 1,8 metru čtverečného. Její hmotnost činí přibližně 7 procent celkové tělesné hmotnosti. Tloušťka kůže se liší podle jednotlivých částí těla. Pohybuje se od 0,4 milimetru na očních víčkách až po 4 milimetry na zádech.

Jde o mnohem víc než o pouhý „obal“. Kůže plní celou řadu důležitých funkcí:

 • ochrana - proti teplotním výkyvům, před ztrátou tekutin, před vstupem škodlivých mikroorganismů a nečistot do organismu;
 • vnímání - smyslové buňky v kůži informují o teplotě nebo poranění;
 • termoregulace - výměna tepla mezi organismem a okolím, tepelná izolace;
 • skladování - kůže se podílí na látkové výměně a uchovávání tuků, vody, minerálů a vitamínů;
 • vylučování - mazové a potní žlázy vylučují vodu, soli, tuky, oxid uhličitý a dusíkaté látky;
 • vstřebávání - kůží pronikají látky rozpustné v  tucích a dýchací plyny;
 • estetická funkce - vzhled a úprava kůže je jedním z prvních znaků, kterých si při vzájemném kontaktu všímáme.

Trojvrstvé brnění

Kůže se skládá ze tří základních částí:

Pokožka (epidermis)

Zevní vrstva, tvořená několika vrstvami kožních buněk; neobsahuje cévy. Buňky pokožky připomínají dlaždice naskládané v několika vrstvách na sobě. Ve spodních částech pokožky se tyto dlaždice neustále dělí a vytlačují buňky nad sebou blíže k povrchu. Postupem do horních vrstev pokožky dlaždice postupně rohovatí, odumírají a odlupují se. Tím dochází k plynulé obměně pokožky. Přibližně každé 3 týdny dochází ke kompletní obměně pokožky. Z kůže se za celý lidský život oloupe asi 20 kilogramů mrtvých buněk.

Škára (dermis)

Střední vrstva, tvořená vazivem s bohatou sítí cév a nervových zakončení. Tato vrstva rozhoduje o pružnosti, mechanické odolnosti a pevnosti kůže. Součástí škáry jsou nervová zakončení, díky kterým vnímáme teplo, chlad a bolest. Vedle nervů obsahuje škára i jemné cévy důležité pro regulaci tepla a imunitní buňky zajišťující ochranu.

Podkoží (subcutis)

Nejhlubší vrstva, tvořená řídkým vazivem a tukem. Podkoží tvoří izolační vrstvu chránící proti teplotním vlivům i mechanickému poškození. V tukové tkáni si organismus uchovává přebytky energie. Počet tukových buněk v podkoží je stejný, ať už hubneme, nebo naopak přibíráme na váze. Buňky mají schopnost výrazně měnit svůj objem.

Kůže obsahuje tzv. přídatné kožní orgány, někdy označované jako „kožní deriváty“ nebo adnexa:

 • vlasy a chlupy,
 • nehty,
 • mazové a potní žlázy,
 • pachové žlázy,
 • mléčné žlázy.