O projektu

Stránky Hojení-ran.cz jsou určeny laikům i odborné veřejnosti.

Naším posláním je poskytovat informace o problematice hojení ran všech typů a lokalizací, o trendech moderní léčby hojení ran se zaměřením na „vlhké hojení“, o prevenci a souvisejících tématech.

Uživatelé stránek se dozví například základní informace o stavbě kůže, k jakým kožním poraněním může v životě dojít, jaké faktory ovlivňují hojení, jak nejlépe přistupovat k hojení nejdrobnějších škrábnutí až po komplikované rány. Speciální sekci věnujeme chronickým ránám (bércové vředy, proleženiny, diabetické nohy, atd.), jejichž hojení může být složité.

Dále mohou uživatelé využít poradnu pro konzultaci svého problému s odborníkem nebo v databázi pracovišť vyhledat nejbližší specializované centrum pro hojení ran. V neposlední řadě se mohou podělit o své zkušenosti s hojením ran nebo soutěžit o milé ceny.

Stránky jsou pravidelně aktualizovány novinkami zejména z oblasti moderních způsobů léčby ran, které vám pomohou se co nejrychleji a bez komplikací vypořádat s jakýmkoliv poraněním.