Hojení ran

Hojení je proces obnovy tkání. Patří mezi základní děje, které zajišťují přežití organismů. Je to komplexní děj, jehož průběh ovlivňuje celá řada faktorů.

Faktory hojení ran

Faktory, které mohou mít nezávisle na sobě negativní vliv na hojení, je možné rozdělit do dvou základních skupin:

LOKÁLNÍ

 • porucha krevního zásobení
 • stav okolních tkání (otok, trauma)
 • působení tlaku
 • přítomnost infekce
 • nevhodné šicí materiály a technika šití
 • pohyb v ráně (aktivní a pasivní)
 • teplota a pH
 • dehydratace a otok

CELKOVÉ

 • stáří a celkový zdravotní stav
 • stav imunitního systému
 • anémie, ztráta krve
 • hromadění dusíkatých látek v organismu při poruše funkce ledvin
 • podvýživa a nedostatek bílkovin
 • dehydratace
 • nedostatek vitamínů a minerálních látek (Zn, Cu, Ca, Mn, Fe)
 • vliv léků (kortikosteroidy)
 • imobilita
 • psychický stav