Etiologie ran

Rány mohou vznikat působením vnějších, ale i vnitřních příčin nebo jejich kombinací.

Vnější příčiny vystihují často již samotné názvy jednotlivých ran:

 • řezná – vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu po kůži,
 • sečná – vzniká dopadem ostrého předmětu na povrch těla,
 • tržná – vzniká tahem za kůži, který způsobuje její prasknutí,
 • kousnutím – vzniká působením tlakové síly skusu zvířete nebo člověka,
 • bodná – vzniká proniknutím úzkého předmětu do hloubky těla,
 • střelná – je způsobena projektilem nebo střepinou>,
 • zhmožděná – vzniká stlačením kůže mezi pevným předmětem a kostí;
 • popálenina – vzniká působením nadměrného tepla,
 • omrzlina - vzniká působením nadměrného chladu;
 • poleptání – vzniká působením kyselin nebo louhů,
 • rána z ozáření – vzniká působením radioaktivního záření.

Nejčastějšími typy ran vznikajícími z vnitřních příčin jsou:

 • cévní vředy dolních končetin (z postižení žil, tepen nebo obou typů cév),
 • neuropatické vředy,
 • proleženiny,
 • rány při nádorových onemocněních,
 • rány při infekčních chorobách (syfilis, tuberkulóza apod.),
 • rána při imunitních poruchách (autoimunitní záněty cév).

Obecně lze příčiny vzniku ran shrnout do tří základních oblastí. Rány vznikají na základě:

 • lokální poruchy výživy kůže,
 • lokálního působení tlaku, cévního poškození,
 • systémového onemocnění (infekčního, nádorového, krevního apod.).