Enzymy v medicíně

Použití enzymů v medicíně lze rozdělit do tří základních skupin:

  • stanovení aktivity enzymů v krvi,
  • enzymové analytické metody,
  • léčebné podávání enzymů a enzymatických směsí.

Enzymy v diagnostice

V krvi jsou neustále přítomny enzymy, které jsou jednak typické pro krevní plazmu, jednak enzymy produkované sekrečními buňkami a jednak enzymy, které se typicky vyskytují uvnitř buněk. Díky znalosti typické lokalizace jednotlivých enzymů a jejich distribuce v orgánech a tkáních má stanovení koncentrací, resp. aktivity jednotlivých typů enzymů, své diagnostické výstupy. Zvýšená krevní aktivita enzymů, pro které je jinak charakteristický výskyt uvnitř jaterních buněk, ukazuje na poškození jater. Nález enzymů typických pro srdeční svalové buňky v krvi ukazuje na infarkt myokardu apod. Pro každý enzym je stanovena jeho fyziologická hodnota v krvi a rozmezí, které je již známkou poškození nebo nemoci.

Enzymy jako analyzátory

Účinku enzymů využívají i některé moderní analytické metody. Jsou založeny na reakci enzymu se substrátem a detekci výsledných produktů. Tímto způsobem lze stanovovat hladinu cukru v krvi nebo moči, ale i přítomnost protilátek v krvi.

Enzymy jako léky

Moderní medicína používá léky s obsahem enzymů na podporu trávení, k rozpouštění krevních sraženin (např. v léčbě tepenných uzávěrů a mozkových příhod), ale i v lokální podobě k ošetřování nehojících se ran.

Dodávání enzymů do organismu zvenčí ve formě léků nebo potravinových doplňků ale nachází své uplatnění i ve všech dalších situacích, kdy vlastní enzymy chybí nebo nestačí. Vlivem stresu, psychického nebo fyzického vypětí, při virových či bakteriálních infekcích, ale i přirozeným stárnutím organismu dochází k hromadění škodlivých látek. Pokud organismus nezvládá jejich odstraňování vlastními prostředky, vede to k rozvoji závažných onemocnění. K chorobám, při kterých může tato nerovnováha hrát hlavní roli, patří například ateroskleróza, diabetes mellitus (cukrovka), Alzheimerova nemoc, osteoporóza, revmatické nemoci apod. Užívání směsí enzymů s proteolytickými účinky podporuje přirozené obranné mechanismy organismu a pomáhá proti příčinám těchto stavů bojovat.