Léčivá síla enzymů

Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které hrají jednu z hlavních úloh v regulačních pochodech každého živého organismu. Někdy se označují také jako biokatalyzátory. Tento název vysvětluje jejich hlavní funkci – umožňovat, urychlovat a regulovat chemické reakce probíhající uvnitř těla.

Bez nadsázky se bez enzymů neobejde nic, co se v živém organismu odehrává. Uvnitř každého z nás probíhá každou vteřinu odhadem až 10 miliard chemických reakcí, a to díky enzymům. Bez nich by totéž trvalo 300 let. Bez enzymů by neexistoval život.

Od piva po prací prášek

Enzymy mají přímý vliv i na téměř všechny základní činnosti člověka. Pivo, víno, chléb, sýry, ale třeba i zpracování odpadů, to všechno se neobejde bez enzymů. Používají se v kvasném, textilním, koželužském, potravinářském i farmaceutickém průmyslu. Jejich účinku využívají i některé moderní prací prášky.

Továrna na enzymy

V organismu vznikají enzymy stejně jako ostatní bílkoviny z jednotlivých základních kamenů, aminokyselin. Jejich přesné uspořádání se řídí genetickou informací zakódovanou v nukleových kyselinách (DNA a RNA). Speciální uspořádání aminokyselin určuje prostorovou strukturu i vlastnosti enzymů. Na bílkoviny jsou navázány další látky označované jako kofaktory nebo koenzymy. Ty působí jako jakási pojistka, bez které enzym nefunguje. Produkce enzymů probíhá uvnitř buněk neustále. Dosud byly poznány téměř 3 tisíce enzymů podílejících se na reakcích uvnitř lidského těla. Tento počet však není ani zdaleka konečný.