Novinky v krytí

Novinkou posledních let jsou tzv. bioaktivní obvazy složené z oxidované celulózy, kolagenu a dalších přírodních polysacharidů. Mají schopnost ovlivnit činnost tkáňových působků v ráně. Obvykle jde o obvazy, které se po aplikaci do rány samy vstřebají. Svým působením podporují granulaci i epitelizaci rány.

Hemagel (Wake)

Gel využívající účinku stericky stíněných aminů. Chemicky váže kyslíkové radikály vznikající při zánětlivých procesech a zabraňuje tak jejich negativnímu působení v místě poranění. Napomáhá hojení rány vytvořením optimálního pH.

Promogran (Johnson&Johnson)

Krytí složené z oxidované celulózy s kolagenem. Má schopnost inaktivovat proteázy v chronické ráně a zároveň vázat a chránit přirozené produkované růstové faktory. Je určen pro středně secernující a granulující rány.

Traumacel Biodress (Bioster)

Sterilní vstřebatelné krytí z oxidované přírodní celulózy. Zajišťuje příznivé vlhké mikroklima v ráně, snižuje bolest v ráně a má hemostatické účinky.

Chitosan (A care)

Jde o upravenou formu chitinu – přírodního polysacharidu, který se nachází především v krunýřích krabů, hmyzu a buněčné stěně hub. Má velkou absorpční schopnost, je schopen pojmout až padesátkrát více tekutin, než činí jeho váha.

Dermax (A care)

Reguluje tzv. matrixové metaloproteinázy. Ty sehrávají roli při odstraňování poškozené tkáně z rány a tvorbě tkáně nové. Poruchy v jejich rovnováze odpovídají za chronický stav ran. Při správné regulaci hladin MMP ve spodině rány se urychluje a zlepšuje reepitalizace.

MelMax (A care)

Obsahuje pohankový med a tzv. polyhydratované ionogeny. Fenolové složky pohankového medu působí antioxidačně a preventivně proti infekci v ráně.

Revamil hydrofilní gel (A care)

100% čistý lékařský med. Skládá se z cukrů, vody, organických sloučenin a enzymů. Při kontaktu s ránou se aktivuje enzym glukosidáza, který průběžné tvoří malé množství peroxidu vodíku (0,003 %) dostatečné k likvidaci patogenních bakterií. Svojí přítomností v ráně vychytává reaktivní kyslíkové radikály, čímž ránu zklidňuje. Produkcí látek aktivujících buňky imunitního systému vede chronickou ránu z nehybné fáze opět do procesu hojení.