Interaktivní obvazy

Hydrogely

 • obvazy z amorfních kompaktních gelů
 • čiré nebo s obsahem aktivní látky
 • indikace: suché nekrózy, povleklé rány, granulující rány s mírnou sekrecí
 • účinek: hydratace rány, odloučení suchých nekróz
 • příklad použití: evakuované abscesy, dekubity
 • zástupci: Hemagel, Nu-gel, Normgel, Hypergel, Granugel, Flamigel, Purilon gel, Urgohydrogel, Intrasite gel, Hydrosorb, Askina Gel

Obvazy s aktivním uhlím a stříbrem

 • obsahují aktivní uhlí a pomocné látky
 • indikace: silně secernující rány, zapáchající rány, rány se známkami infekce
 • účinek: vstřebání sekretů, uvolnění aktivních látek
 • příklad použití: dekubity, maligní rány, bércové vředy
 • zástupci: Carboflex, Actisorb, Silvercel Hydroalginate, Aquacel Ag, Vliwaktiv, Askina Carbosorb, Askina Calgitrol Ag

Algináty

 • suché substance s obsahem natria alginátu nebo kalcia alginátu, které se vlivem sekrece rozpouští na kašovitou hmotu a mění na gel
 • indikace: silně secernující rány bez příznaku infekce
 • účinek: absorpce sekretu
 • příklad použití: píštěle, abscesy, dekubity, bércové vředy
 • zástupci: Suprasorb A, Caltostat, Sorbalgon, Tegagen, Urgosorb, Melgisorb, Kalginate, Algisite M, Askina Sorb

Hydrokoloidy

 • obvazy z měkké želatiny, pektinu, karboxymetylcelulózy a polysacharidů
 • indikace: mírně secernující rány ve fázi granulace a epitelizace bez příznaků infekce
 • účinek: podpora hojení bez přítomnosti kyslíku
 • příklad použití: povrchové defekty, bércové vředy, sutury
 • zástupci: Hemagel, Granuflex, Suprasorb H, Askina Hydro, Tegasorb, Hydrocoll, Replicare Ultra

Hydropolymery

 • hydropolymerový pěnový obvaz
 • indikace: povrchové i hluboké rány bez infekce, mírně secernující granulující nebo epitelizující rány
 • účinek: po aplikaci kopíruje reliéf rány, mechanicky stimuluje spodinu, absorbuje sekrety
 • příklad použití: dekubity
 • zástupci: Tielle, Bitataine, Suprasorb P, Askina Touch, Curafoam, Syspurderm, PermaFoam

Měkké silikony

 • silikonová vrstva samotná nebo s absorpční poduškou
 • možnost výměny bez bolesti, traumatizace rány nebo jejího okolí
 • indikace: nesecernující až středně secernující rány
 • účinek: udržují v ráně vlhké prostředí
 • příklad použití: jizvy, popáleniny, dekubity, maligní rány, bércové vředy
 • zástupci: Mepitel, Mepilex, Mepiform

Neadherentní obvazy

 • pletené nebo tkané mřížky
 • indikace: granulující a epitelizující rány
 • účinek: krytí rány umožňující snadné snímání, podpora granulace
 • příklad použití: řezné rány, popáleniny, dekubity, bércové vředy, maligní rány
 • zástupci: Adaptic, Jelonet, Urgotyl, Release, Tegapore, Atrauman, Comprigel, Lomatuel

Filmové obvazy

 • celoplošně adhezivní polopropustné transparentní fólie
 • indikace: epitelizované rány
 • účinek: mechanická ochrana prodyšná pro vodní páru a kyslík
 • příklad použití: sutury, krytí kanyl, prevence dekubitů
 • zástupci: Bioclusive, Hydrofilm, Tegaderm, Askina Derm, Opsite Spray, Mefilm, Cavilon

Zdroj: www.rany.cz