Antiseptické obvazy

Antiseptické nebo také antibakteriální obvazy obsahují dezinfekční látku. Obvykle jde o pletené mřížky napuštěné povidon-jódem nebo chlorhexidinem. Používají se k prevenci i řešení infekce u mírně secernujících ran. Výhodou je možnost až několikadenních intervalů převazů, aktivita obvazu v ráně přetrvává nejméně 24 hodin. Obvazy se kombinují s hydrogely.

Zástupci

  • Inadine (Johnson&Johnson)
  • Bactigras (Smith&Nephew)
  • Braunovidon (B-Braun)
  • Mesalt (Tendra)