Mechanické a traumatické rány

 • rána řezná
  Okraje této rány jsou většinou ostré a hladké, u tupých nástrojů i lehce nerovné. Nejhlubší je rána uprostřed, bývá delší než širší a přímočará. V důsledku přerušení cév a nervů rána většinou krvácí a je doprovázena pálivou bolestí.
 • rána sečná
  Rána má zpravidla klínovitý tvar a v celém průběhu většinou stejnou hloubku. Při šikmém dopadu předmětu vzniká laločnatá nebo obloukovitá rána.
 • rána tržná
  Rána bývá klikatá, nepravidelná, s nerovnými okraji a často jen povrchní.
 • rána kousnutím
  Může být spojena se ztrátovým poraněním měkkých tkání, obvykle při ní dochází k pohmoždění a bodnutí od zubů.
 • rána bodná
  Tvar vbodnutí je dán charakterem zraňujícího předmětu, bodný kanál se může měnit po nárazu zraňujícího předmětu na kost. Často je úzký a hluboký. Tyto rány často pronikají do tělních dutin.
 • rána střelná
  Rána, která má vstřel i výstřel, se označuje jako průstřel. Velikost výstřelu je vždy větší než velikost vstřelu. Pokud není výstřel přítomen, jedná se o zástřel (projektil nebo střepina o malé kinetické energii). Pokud je střelný kanál navenek otevřený, jde o postřel.
 • rána zhmožděná
  Často se kombinuje s tržnou ránou. Okraje rány jsou zhmožděné, málo krvácejí, v okolí jsou patrné odřeniny a podlitiny.