"Maligní" rány

Některá nádorová onemocnění jsou provázena vznikem různě rozsáhlých kožních defektů a nehojících se ran. Ty se někdy označují jako tzv. maligní rány.

Maligní rány se vyskytují častěji u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Vznikají například v souvislosti se:

 • spinocelulárním karcinomem,
 • bazocelulárním karcinomem,
 • maligním melanomem,
 • zhoubnými nádory prsu, hlavy, krku, ledvin, plic, vaječníků, tlustého střeva apod.

Příčiny

Příčiny vzniku maligní rány lze shrnout do 3 základních oblastí:
 • primárně kožní nádor,
 • prorůstání nádoru měkkých tkání do kůže (např. nádor prsu),
 • kožní metastázy nádoru.

Růstem nádoru dochází k narušení kožních kapilár a lymfatických cév a útlaku okolních tkání. To vede k omezení přísunu živin a vzniku nekrózy.

Projevy

V prvních fázích se v kůži nejčastěji objeví zatvrdnutí. Následuje zarudnutí a rozvoj nekrózy. Maligní rány provází následující hlavní příznaky:
 • krvácení,
 • sekrece z rány,
 • nepříjemný zápach,
 • bolest,
 • svědění v okolí rány.

Léčba

Nehojící se maligní rány zhoršují kvalitu života nemocného – mají negativní vliv na jeho fyzický, ale i psychický a sociální stav. Hlavním cílem léčby i ošetřovatelské péče je proto dosáhnout udržení či zlepšení kvality života. K jejím zásadám patří:
 • léčba symptomů,
 • prevence dalšího zhoršení a komplikací rány,
 • esteticky přijatelné krytí rány.

Hojení a ošetřování

Specifikem maligních ran je fakt, že ve většině případů nelze očekávat úplné zhojení rány. Ve skutečnosti se stav většiny takových ran ve svém přirozeném průběhu spíše zhoršuje. Ošetřování maligních ran se zaměřuje na:
 • potlačení zápachu – odstraněním nekróz, pomocí obvazů s aktivním uhlíkem a okluzivních obvazů;
 • léčbu nadměrné sekrece – savými materiály, hydrokoloidy, polopropustnými filmy, algináty;
 • prevenci a léčbu krvácení – používáním nepřilnavých obvazů, udržováním vlhkého prostředí;
 • kontrolu a léčbu bolesti – podáváním léku proti bolesti před převazem;
 • péči o kůži v okolí rány – ošetřením hydrogely, chladivými gely;
 • prevenci a léčbu infekce – odstraněním nekróz, antibiotickou léčbou, antiseptickými obvazy.