Diabetická noha

Jako diabetická noha (syndrom diabetické nohy) se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes mellitus (cukrovky).

Příčiny

Hlavní příčiny vzniku diabetické nohy lze zjednodušeně shrnout do dvou oblastí:
 • diabetická neuropatie,
 • ischemická choroba dolních končetin.

Diabetická neuropatie Dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje funkci a strukturu periferních nervů. Postižení se týká všech typů nervových vláken – senzorických, motorických i vegetativních. Omezení nebo ztráta jejich funkce má přímý dopad na nohu:

 • senzorická neuropatie – vede ke ztrátě citlivosti na bolest, tlak, teplotu, vibrace a polohocit;
 • motorická neuropatie – vede k oslabení a zkracování svalstva, vzniku otlaků;
 • vegetativní neuropatie – vede ke sníženému pocení kůže, ztrátě její pružnosti a tím k vyššímu riziku vzniku prasklin.

Ischemická choroba dolních končetin Jde o onemocnění tepen, které způsobuje nedostatečné prokrvení dolních končetin. Hlavní příčinou nemoci je ateroskleróza (kornatění tepen). Ta způsobuje zúžení nebo úplný uzávěr tepny a omezení přítoku krve. Kromě velkých cév jsou v případě diabetické nohy postiženy i jemné vlásečnice, na jejichž úrovni probíhá vlastní výměna kyslíku a živin (mikroangiopatie). Nedostatečně prokrvené tkáně jsou náchylnější k poranění a vykazují špatnou hojivost.

U některých pacientů se syndromem diabetické nohy jde o kombinaci diabetické neuropatie a ischemické choroby dolních končetin.

K bezprostředním příčinám vzniku nehojícího se defektu patří:

 • otlaky ze špatně padnoucí obuvi,
 • popálení (např. od topení),
 • drobné poranění,
 • otlak,
 • plísňové infekce.

Projevy

V klidu mohou nemocní s diabetickou neuropatií pociťovat nepříjemné pálivé bolesti, brnění nebo mravenčení končetin. Při chůzi se porucha citlivosti projevuje pocitem stažení kolem kotníků nebo pocitem chůze po mechu. Kůže nohou a bérců je suchá, šupí se, na plosce jsou patrné rohovějící zatvrdliny. Svaly lýtek jsou zeslabené, ochlupení je prořídlé nebo zcela chybí.

Nedokrvení končetin se projevuje bolestmi svalů při chůzi. Při současně existující neuropatii se však nemusí bolesti vůbec objevit. U některých pacientů bývá prvním projevem špatného prokrvení až nehojící se rána.

Nejčastějším místem vzniku defektů a nehojících se ran jsou kotníky, nárt, pata, ploska a prsty.

K prvním projevům diabetické nohy patří:

 • praskliny,
 • puchýře,
 • odřeniny.

Působí zpočátku nenápadně, a proto jsou často přehlíženy nebo zlehčovány. Při zanedbání léčby se však v terénu neuropatie a/nebo nedokrvení končetin defekty nehojí a časem dochází k jejich rozšíření. Často se přidává infekce, která dále zhoršuje stav končetiny. V nejtěžších případech ohrožuje infekce přímo život nemocného. Drobný otlak z nepadnoucí obuvi potom může skončit amputací prstů nebo celé končetiny.

Léčba

Při stanovení diagnózy a strategie léčby diabetické nohy je třeba ozřejmit rozsah poškození nervů a tepen. K tomu slouží série speciálních testů (vyšetření štětičkou, vibrační ladičkou, teplotní testy, …) a zobrazovacích vyšetření (duplexní sonografie, angiografie, pletysmografie, …). Léčba diabetické nohy se však neomezuje jen na vlastní ránu. Musí být cílena i na její příčiny. Lze ji shrnout do několika základních bodů:
 • kompenzace cukrovky, léčba vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu;
 • vhodná dieta a nekouření;
 • odstranění tlaku na defekt;
 • omezení stoje a chůze, mechanické odlehčení (chůze o berlích, ortéza, invalidní vozík);
 • speciální obuv, individuálně tvarované vložky do bot;
 • obnovení průchodnosti cév (by-passem, angioplastikou);
 • péče o kůži a nehty – pedikúra, koupele, promašťování, lokální protiplísňové léky.

Hojení a ošetřování

Ošetřování diabetické nohy lze shrnout do několika navazujících kroků:
 • systematické čištění rány, odstraňování nekróz;
 • prevence a léčba infekce;
 • podpora granulace, udržení vlhkého prostředí, absorpce sekretu;
 • nepřilnavé kontaktní krytí.

Prevence

U diabetické nohy platí, že lepší je defektům předcházet než je následně hojit. Pro účinnou prevenci je nutné dodržovat následující desatero:
 • Nohy si denně prohlížejte (při kontrole nepřístupných míst můžete použít např. zrcátko).
 • Nohy si pravidelně myjte a pečlivě vysušte.
 • Každý den použijte čisté ponožky nebo punčochy.
 • Nevystavujte nohy horku, mrazu a dlouho si je nemáčejte.
 • Nehty si stříhejte vždy jen rovně.
 • Nedopusťte, aby se vám tvořila kuří oka a otlaky, k odstranění již vzniklých otlaků nepoužívejte chemické látky nebo speciální náplasti k odstraňování hyperkeratóz; nepoužívejte ani ostré nástroje pro pedikúru, svěřte se do rukou odborníka.
 • Pečujte o suchou pokožku svých nohou, pravidelně ji promašťujte.
 • Noste vhodnou diabetickou obuv a ponožky, nechoďte naboso.
 • Dbejte na důslednou kompenzaci cukrovky, nekuřte.
 • Se všemi i drobnými ranami včas navštivte odborníka.