V hojení popálenin často pomáhají i umělé materiály

V hojení popálenin často pomáhají i umělé materiály

Kůži zasaženou ohněm je třeba nahradit. Zásadní roli v terapii tedy hraje snaha o co nejrychlejší obnovení kožního krytu. Používají se nejrůznější materiály, například kožní štěpy nebo jiné náhražky.

Popáleniny ohrožují pacienta v mnoha směrech. Tím nejvíce viditelným je ztráta kůže. Pokožka funguje jako bariéra, která ochraňuje organismus před nástrahami vnějšího prostředí. Brání ztrátám tepla a tekutin, chrání nás před průnikem infekce do organismu, plní imunitní funkce a v neposlední řadě je také důležitá pro náš vzhled. Závažnost popáleninového traumatu závisí na rozsahu poškození, hloubce a lokalizaci popálenin, věku pacienta nebo dalších onemocněních.

Hojení je různé 

Obecně rozeznáváme tři typy hojení ran:

  • Primární. Jedná se o ideální stav, který probíhá, když jsou k sobě okraje ran dobře přiblíženy. Nesmí být přítomna infekce. Nedochází zde k výrazné produkci vaziva. 
  • Sekundární. Můžeme jej pozorovat u ran, jejichž okraje jsou od sebe dál, nebo tam, kde byla rána infikována. Tvoří se granulační tkáň a rány se hojí jizvou. 
  • Terciární. Granulační tkáň vzniklá během sekundárního hojení se překryje kožním štěpem a následně dochází k primárnímu hojení. Tento typ uzdravování můžeme pozorovat u popálených pacientů. 

Vlastní, nebo prasečí? 

Popálené plochy se v první fázi musí dokonale očistit od zbytků poškozené kůže. Pokud by ošetření nebylo důsledné a část nekrotické pokožky  by v ráně zůstala, nebylo by možné přihojení kožního transplantátu. Je-li místo čisté a zbavené nekróz a nejsou-li přítomné známky infekce, přistupuje se ke krytí plochy. Pokud to situace dovolí, používají se tzv. autotransplantáty. Jedná se o vlastní kůži pacienta, která je odebrána pomocí speciálního přístroje ze zdravých částí těla (vhodnou oblastí je například zadní plocha stehna nebo záda). Když je poškození rozsáhlé a nelze štěp odebrat, používají se syntetické materiály, například bezbuněčná prasečí dermis. Brání rozvoji infekce a velkým ztrátám tekutin z popálených ploch a umožňují snížit počet nutných převazů.

(idav)

Zdroje:
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov

Datum publikace: 21.12.2015


Čtěte dále