Materiál

Každá fáze hojení rány má své charakteristiky a vyžaduje zvláštní podmínky. Na základě zhodnocení rány je volen i vhodný materiál.

Rány ve fázi čištění

V tomto stadiu se obvykle používají hydrogelové obvazy. Obsahují až 90 % vody a mají absorpční vlastnosti. Aplikují se především na rány suché, nekrotické, povleklé, dekubity, bércové vředy a popáleniny. Jejich výhodou je jednoduchá aplikace, udržují ránu vlhkou, podporují granulaci. Jsou však nevhodné pro silně secernující a infikované rány. Pro ně jsou určeny obvazy s aktivním uhlím a/nebo stříbrem.

Rány ve fázi granulace

Zde se využívá hydrokoloidních obvazů. Jsou adhezivní, absorpční, podporují vlhké hojení ran. Snadno se aplikují a není třeba je často měnit.

Rány ve fázi epitelizace

V konečné fázi hojení je vlhké prostředí vhodné, ale jen v přiměřené míře. Je třeba zabránit maceraci rány. Proto se zde využívá tzv. filmů. Jejich výhodou je prostupnost pro kyslík, možnost sprchování a bakteriální bariéra.