Hodnocení rány

Ke zhodnocení rány se užívá několik základních ukazatelů:

 • příčina vzniku a stáří rány,
 • lokalizace,
 • velikost,
 • okraje,
 • hloubka,
 • vzhled spodiny,
 • množství sekrece,
 • bolestivost,
 • přítomnost infekce, zápach,
 • okolí rány,
 • současná či minulá lokální terapie.

Po zhodnocení aktuálního stavu rány je možné zvolit nejvhodnější způsob její léčby.