Transplantace kůže aneb Sám sobě dárcem

Transplantace kůže aneb Sám sobě dárcem

Kůže představuje ochranný kryt našeho těla, a to nejen fyzický, ale i psychický. Tvoří jakousi pomyslnou bariéru mezi vnějším světem a organismem. Defekty na pokožce jsou ale vystavené na odiv ostatním lidem, a mohou proto způsobovat psychické problémy. Naštěstí lze využít toho, že kůže máme relativní nadbytek. To spolu s šikovnýma rukama chirurgů vede k velmi dobrým výsledkům plastických operací. 

Odkud kam to bude? 

Kožní štěp je část kůže, kterou lékaři odejmou z jedné části těla, aby ji mohli přemístit tam, kde je jí z nějakého důvodu potřeba. Kůže může chybět v důsledku chirurgického zákroku při odstraňování nádoru, jako následek úrazu, nekrotizující infekce nebo popálenin. Implantací takového štěpu sledujeme zejména dvě věci. Zaprvé jde o rychlejší zhojení a zadruhé o lepší funkčnost i vzhled části těla, na kterou jej umísťujeme. Pakliže hovoříme o přenesení kůže v rámci jednoho těla, kdy dárce je zároveň i příjemce, označujeme ho jako autotransplantaci. Rozlišujeme dva základní druhy kožních štěpů:

  1. Dermoepidermální – je méně náročný na kvalitu spodiny překrývané oblasti, obvykle se bere z přední či zadní strany stehen.
  2. Transplantát v plné tloušťce – odebírá se žiletkovým skalpelem z třísel nebo vnitřní plochy stehen a paží. 

Před přiložením se často provádí síťování (meshování) transplantátu. Při něm se vytváří oka, čímž se docílí až pětinásobného zvětšení plochy transplantátu oproti původní velikosti. 

Když materiál nestačí

Pokud se defekt netýká jen kůže, ale i hlubších tkání, existuje možnost nahradit vše tzv. lalokem. Hlavní rozdíl oproti kožnímu transplantátu je v tom, že lalok si udržuje své cévní zásobení. Buď je přenášen i s příslušnými cévami, nebo je na ně napojen až v místě přiložení. Nemusí se také jednat pouze o kůži a podkoží. K přenosu může být využita i svalová nebo třeba kostní tkáň. Podle toho dělíme laloky na:

  • kožní,
  • svalově-kožní,
  • svalové,
  • kostní
  • a další.

Tento způsob rekonstrukce se typicky využívá u žen, které musely pro nádorové onemocnění podstoupit odstranění prsu.   

Pokud tedy není možné řešit uzavření jakékoliv rány klasickým a nejjednodušším způsobem, tj. sešitím, není důvod zoufat. Na poli estetické chirurgie je totiž možné být sám sobě dárcem.

(marz) 

Zdroje:

http://surgery.med.miami.edu/plastic-and-reconstructive/skin-grafting-flap-surgery

http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra-priloha/nekrektomie-a-autotransplantace-jako-sou-cast-lecby-popalenin-397992

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Ko%C5%BEn%C3%AD_transplantace

Datum publikace: 18.6.2016


Čtěte dále