Medvědí hojení bez jizev – pomůže výzkum lidským pacientům?

Medvědí hojení bez jizev – pomůže výzkum lidským pacientům?

Odborníci ve zdravotnictví a zoologové došli k závěrům, podle kterých se zranění u medvěda baribala během zimního spánku hojí téměř bez jizev a známek infekce. Schopnost léčit se je u těchto tvorů během hibernace velmi vysoká.

Význam v lékařství

Toto zjištění by mohlo velice pomoci při studiích léčení ran u lidí. Vědci doufají, že se jim podaří objasnit, jak u medvědů, u kterých jsou tělesná teplota, srdeční tep i metabolismus během hibernace významně snížené, probíhá vlastní hojení. Výsledky pozorování byly publikovány v časopise Integrative Zoology a podle odborníků mají velký význam pro zlepšení pomalého hojení a náchylnosti k infekcím u starších, podvyživených či diabetických pacientů.

V hlavní roli medvědi

Vědecký tým monitoruje medvědy v Minnesotě již 25 let a už dříve byly zaznamenány určité známky jejich překvapující schopnosti regenerace. Doposud tvoří sledovanou skupinu asi 1 000 zvířat, u kterých odborníci kontrolují jejich zdravotní stav a chování. V tom jim pomáhají speciální obojky s vestavěným vysílačem. Každoročně nalézají několik medvědů se zraněními způsobenými lovci či jinými zvířaty. Poranění nebyla vyléčená a často byla před tím, než se uchýlili k zimnímu spánku, i infikovaná. Pokud ale vědci prohlédli zvířata o několik málo měsíců později během hibernace, zjistili, že většina zranění se zhojila i přesto, že nebyla nijak vyčištěna ani nebyla podána antibiotika. A co je to vlastně zimní spánek?

  • Období, které trvá asi 5 až 7 měsíců.
  • Je významně snížená tělesná teplota (asi o 7 °C).
  • Zvíře má zpomalený srdeční tep z 55 na asi 5 tepů za minutu.
  • Snížení metabolismu je na přibližně ¼ normální hodnoty.

Bez potíží 

Následně provedli několik testů:

  • Během nich sledovali hojení menších zranění asi u 14 medvědů.
  • V období od listopadu (počátek hibernace) do března (asi měsíc před ukončením zimního spánku) se rány kompletně zhojily s minimálním jizvením.
  • Kromě toho nebyly zjištěny žádné známky infekce, a u většiny medvědů došlo dokonce na poškozeném místě k obnovení srsti.
  • Významným zjištěním je fakt, že hojení probíhá i přesto, že je u medvědů během hibernace značně zpomalen jejich metabolismus – u lidí by toto naopak způsobilo spíše komplikace. Jde nejspíše o další adaptaci na zimní spánek, během kterého medvědi neztrácí ani žádnou svalovou či kostní hmotu.

(cabi)

Zdroj: 

http://www.bbc.co.uk/nature/17404059

Datum publikace: 28.11.2013


Čtěte dále