Jak pečovat o komplikovanou chronickou ránu

Jak pečovat o komplikovanou chronickou ránu

Dlouhé a obtížné hojení přetrvávajících ran významně ovlivňuje kvalitu života. U některých pacientů je nutný dočasný pobyt v nemocnici, jindy postačí domácí ošetřování. Ne vždy však lékařská věda souboj o zahojení rány vyhraje. Některé případy bohužel končí i amputací.

Mezi obtížně hojící se rány, které nereagují na standardní léčbu a vyžadují speciální přístup, patří:

 • diabetické defekty vzniklé u pacientů s cukrovkou při tzv. diabetické noze,
 • bércové vředy způsobené nedostatečným krevním zásobením končetiny při chronické žilní nedostatečnosti nebo při zúžení či uzávěru tepny,
 • chronické infekce kostí,
 • tkáně poškozené zářením,
 • kožní štěpy (po transplantacích kůže),
 • proleženiny (dekubity).

Vše závisí na stavu rány

Při první návštěvě u odborníka, který se zabývá řešením chronických ran, provede lékař komplexní vyhodnocení stavu. Zdravotnický tým pak bude rozvíjet léčebný plán. Počet ošetření závisí na stavu defektu i na skutečnosti, jak rána bude reagovat na terapii. Obzvláště těžké případy je nutné hospitalizovat na lůžkovém oddělení, kde jsou pacienti pod stálou péčí lékařů a zdravotních sester.

Široký rozsah nemocniční péče

Zdravotnický tým má k dispozici celou škálu možností, jak řešit komplikované rány. Jde o:

 • snížení otoků,
 • odstranění poškozené tkáně,
 • lokální terapii (léky a obvazy),
 • kožní náhrady,
 • kompresivní léčbu (za použití obinadel a elastických punčoch),
 • podtlakovou terapii ran (pomocí speciálního přístroje se podporuje a urychluje hojení),
 • podávání antibiotik (v případě bakteriální infekce),
 • hyperbarickou kyslíkovou léčbu (metoda, při které je pacientovi za zvýšeného tlaku podáván kyslík).

Zázemí specializované ordinace  

V naší zemi existuje několik pracovišť, která se zabývají výhradně řešením chronických defektů. Obvykle nesou název „centra“ nebo „ambulance pro hojení chronických ran“. Pacient nemusí ležet v nemocnici, ale několikrát týdně ke svému lékaři na takovéto pracoviště dochází. Velkou výhodou je, že zde odborník může v krátkých časových intervalech sledovat vývoj hojení rány i účinek použitých léků a materiálů. Navíc o klienta pečuje stále stejný tým zdravotníků. Jejich cílem je zbavit ho bolesti a zápachu, zachovat jeho končetinu a přispět tak ke zvýšení kvality života dotyčného.

Péče ve vlastní režii 

Doma je třeba především provádět pravidelné převazy rány a dodržovat pokyny lékaře. Veškeré pomůcky (obvazy, rukavice, dezinfekční prostředky aj.) je vhodné skladovat na jednom místě. Techniku převazů vás naučí odborníci v ambulancích. V případech, kdy pacient nedokáže sám o svou ránu pečovat ani s pomocí rodiny, spolupracují ambulance s agenturami domácí péče. Jejich pracovníci dojíždějí převazovat poškozená místa dle pokynů odborníků z „centra pro hojení chronických ran“.

(hah)

Zdroje:

https://www.greenwichhospital.org/services/wound-care.aspx

http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/chronicke-rany-a-domaci-osetreni-455251

https://www.nemji.cz/cas-pry-zahoji-kazdou-ranu-jihlavsti-lekari-jsou-rychlejsi/d-3421

Datum publikace: 28.3.2017


Čtěte dále