Diabetická noha – hojení bývá problém

Diabetická noha – hojení bývá problém

Cukrovka je v současné době velmi častá nemoc. Jak stoupají počty diabetiků, stoupá i počet lidí se špatně kompenzovanou cukrovkou, u nichž dochází ke komplikacím. Jednou z potíží bývá například i tzv. diabetická noha.

Bolestivý syndrom 

  • Při diabetické noze se jedná o poškození tkání končetiny ve spojení s postižením nervů, cév a často i s infekcí.
  • Právě infekce spolu se špatným prokrvením končetiny vede k obtížnému hojení vředů, jejichž neléčení může vyústit až v amputaci.
  • Typickým místem pro vznik prvních vředů (tzv. ulcerací) je oblast na plosce nohy a na prstech. Tato místa jsou mnohdy zasažena poruchou nervů, a proto nemocný necítí otlaky, puchýře či pukliny a všimne si jich až pozdě.

Potíže se klasifikují 

Odborníci hodnotí postižení končetiny pomocí klinické klasifikace. Je to mezinárodně uznávaný systém založený na posouzení hloubky vředů a přítomnosti infekce. Hodnotí se stupni 1 až 5, kdy stupeň 1 je vyčleněn jen pro povrchové vředy v kůži, které nezasahují do hloubky – zde je úspěch léčby nejlepší. Naproti tomu klasifikace 5 je již život ohrožující stav, kdy je nutno rychle přistoupit k amputaci končetiny, neboť hrozí celková otrava organismu. Zde nebývá čas na pokusy o zachránění končetiny, život má přednost.

Nutná zodpovědnost i pacienta

Jak vyplynulo z předchozího odstavce, léčba je velmi široká a nejvíce záleží na rozsahu postižení končetiny a celkovém stavu nemocného. Naštěstí je péče v České republice na vysoké úrovni a dostupná všem, proto je těžkých stupňů málo a obvykle se jedná o zanedbání ze strany nemocného. Léčit je nutné komplexně, tedy kompenzovat diabetes, zlepšit celkový stav pacienta, jeho výživu, přidružené nemoci a podobně. Důsledná musí být též spolupráce diabetologa, neurologa, angiologa, příp. chirurga a v neposlední řadě i podiatra. Podiatrie je:

  • samostatný specializovaný obor, kde se diabetolog s vyškolenou sestrou věnují diabetickým končetinám,
  • obor, který učí nemocné správné péči o končetiny,
  • oddělení, kde provádějí převazy a koordinují další nutná vyšetření a zákroky.

Syndrom diabetické nohy a případnou špatnou hojivost je v dnešní době díky moderním lékům možné zvládnout velmi dobře. Léčba je však náročná na čas a trpělivost a vyžaduje perfektní spolupráci jak ze strany zdravotníků, tak i pacienta. Nicméně efekt bývá výborný a mít „zdravou nohu“ za tuto snahu jistě stojí.

(jakr)

Zdroj: Jirkovská A.: Aktuální aspekty problematiky syndromu diabetické nohy se zaměřením na infekci; Remedia 3/2004, 233–241

Datum publikace: 24.3.2014


Čtěte dále