14. listopadu – Světový den diabetu

14. listopadu – Světový den diabetu

V reakci na alarmující nárůst výskytu onemocnění vyhlásila v roce 1991 Mezinárodní diabetická federace (IDF) ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) Světový den diabetu. Den připadá tradičně na 14. listopadu. Jde symbolicky o datum, kdy se narodil objevitel inzulinu, nositel Nobelovy ceny za medicínu, kanadský lékař Frederick Banting (14. 11. 1891 – 21. 2. 1941). 

Zaměřeno na oči

Symbolem kampaně je od roku 2007 modrý kruh. Má představovat jednotu celosvětové komunity diabetiků v reakci na probíhající nárůst výskytu onemocnění, někdy také označovaný za epidemii. Hlavním tématem aktuálního světového ročníku jsou „eyes on diabetes“ – oči na cukrovce. Upozorňuje na dvě zásadní oblasti – preventivní vyšetření k včasnému odhalení diabetu 2. typu (a zabránění komplikacím) a vyšetření k včasnému odhalení komplikací u diabetu 1. a 2. typu. Symbolika aktuálního motta spočívá ve faktu, že jednou z nejobávanějších komplikací diabetu je vedle nehojících se defektů dolních končetin, poruchy funkce ledvin i postižení oční sítnice. Její pozdní odhalení přitom může vést k nevratnému poškození zraku.

Chůzí proti cukrovce

Světový den diabetu si od roku 2010 připomíná i řada institucí v České republice. V rámci již 7. ročníku akce pořádané studenty všech českých lékařských fakult se v Praze, Brně, Ostravě a dalších 3 největších českých městech ve dnech 12., 13. a 14. listopadu koná řada vzdělávacích akcí a workshopů zaměřených na zvýšení informovanosti o možnostech léčby, ale hlavně prevence onemocnění.

Mottem národního programu je „10 000 kroků v prevenci cukrovky“. Odkazuje na jednu ze základních možností prevence onemocnění – pohyb, především chůzi.

Nechte si změřit cukr

Principem akce je nabídka interaktivních stanovišť zaměřených na různé aspekty prevence a léčby diabetu. Ve velkých nákupních centrech a na frekventovaných veřejných prostranstvích a náměstích budou v rámci Světového dne diabetu nabízeny zájemcům informace a poradenství o onemocnění a jeho prevenci. Kromě toho si můžete nechat i bezplatně vyšetřit hladinu krevního cukru, krevního tlaku, změřit obsah tělesného tuku a vypočítat body-mass-index (BMI). Ve spolupráci se studenty fyzioterapie nabídne jedno ze stanovišť i konzultaci vhodných pohybových aktivit a základních cviků s jednoduchými cvičebními pomůckami.

Podrobný program akce a informace o místech konání jsou dostupné na stránkách organizace IFMSA www.ifmsa.cz, která akci zaštiťuje. 

(raf)

Zdroje:

www.ifmsa.cz

www.diabetickaasociace.cz

www.worlddiabetesday.org

 

Datum publikace: 12.11.2016


Čtěte dále