Jsem po operaci

Na tom, jakým způsobem se bude hojit odřenina nebo rána po chirurgickém výkonu a jak bude vypadat výsledná jizva, můžete rozhodnout i vy.

Ošetřování operační rány

Podmínky zajišťující správné hojení rány je třeba zajistit již od samého počátku chirurgického výkonu. Vliv na budoucí vývoj rány má již samotné vedení operačního řezu, důsledné stavění krvácení i šetrnost ke tkáním.

Po uzavření rány vhodným šicím materiálem hraje důležitou roli krytí. Musí splňovat několik podmínek:

  • je kvalitní bariérou proti mikrobům
  • má dostatečnou absorpční schopnost
  • netraumatizuje ránu při převazu

Moderní materiály použité na krytí rány v pooperačním průběhu se volí podle stavu rány, přítomnosti sekretů a doby, která uplynula od operace:

  • den operace (úrazu) a den následující - savé krytí zabraňující kontaminaci rány a umožňující snadnou výměnu bez poškození sutury a okolí rány
  • další pooperační dny - krytí, které kombinuje savou složku s plošným filmem

Podstatou správného ošetřování operační rány je dodržovat základní fyziologické podmínky, klást důraz na prevenci a komplikace v průběhu hojení řešit podle fáze rány. Krycí materiály se volí z řady tzv. interaktivního terapeutického krytí.

HemaGel úspěšně využívá tzv. vlhké hojení při léčbě nejrůznějších typů ran či poškozeních kůže, včetně operačních ran, a urychluje tak celkovou pooperační regeneraci. Jeho dalším kladem je výrazné zmenšení, případně kompletní vyhlazení jizev.

Postup použití HemaGelu při pooperačních ranách

  • Otevřete tubu vpichem pomocí otočeného víčka.
  • Aplikujte malé množství gelu na celou ránu. Gel přilne a postupně absorbuje sekrety a další tekutiny z rány.
  • Ránu kryjte sterilním čtvercem nejlépe z netkaného textilu a fixujte obinadlem nebo náplastí. Drobná poranění po nanesení gelu kryjte polštářkovou náplastí. Fixační materiály musí přesahovat cca 1 cm přes okraj rány.
  • Účinek gelu se projevuje bobtnáním. Unikátní technologie gelu zabraňuje přilepení k ráně a tím umožňuje i velmi snadné odstranění bez bolesti jemným setřením.
  • Převaz provádějte dle potřeby po 24-48 hodinách.