Příliš bujarý silvestr: umíte poskytnout první pomoc při popáleninách?

Příliš bujarý silvestr: umíte poskytnout první pomoc při popáleninách?

Co dělat, když se silvestrovské veselí náhle změní v paniku, jak ošetřit popáleniny z ohňostroje? Přečtěte si jednoduchá pravidla, jež vám pomohou být na takovou situaci pohotově připraveni.

Popáleniny z ohňostroje nejčastěji postihují oblast hlavy, krku, rukou, ale také chodidla. Většina takových popálenin spadá do kategorie prvního či druhého stupně. První stupeň popálení lze zvládnout domácí svépomocí, postižení druhého stupně už by měl vidět lékař.

Ošetření popálenin prvního stupně

 1. Co nejrychleji umístěte popálenou plochu pod tekoucí studenou vodu. Tím zajistíte snížení tepla, které tak nemůže dál poškozovat tkáň. Rána se tím zároveň vyčistí.
 2. Ránu vysušte suchým a čistým kusem látky a ponechte co nejdéle v čistotě na vzduchu.
 3. V případě bolesti je možná aplikace krémů či sprejů s lokálním anestetikem, jež zajistí místní utlumení bolesti. Pokud je rána suchá či jen lehce mokvající, je možné použít vlhké krytí, které je volně dostupné v lékárnách. Sníží se tak riziko vzniku jizev.
 4. V případě, že postižený trpí většími bolestmi, je možné podat paralen či acylpyrin.

 Péče o popáleniny druhého stupně

 1. Uhaste oheň na postiženém pomocí přikrývky či povalením dotyčného na zem. Zamezí se tak přístupu kyslíku k ohni a ten uhasne.
 2. Ponořte postižené části do čisté studené vody do doby, než přivoláte odbornou lékařskou pomoc.
 3. Ránu je možné vysušit čistým hadříkem a aplikovat dezinfekční sprej.
 4. Pro převoz do nemocnice zabalte ránu čistou měkkou látkou, např. ručníkem.

Tipy a varování

 • Popáleninu větší než dlaň by měl vidět lékař.
 • Pro chlazení nepoužívejte led, způsobili byste tak jen větší poškození tkáně.
 • Do spolehlivého ochlazení neaplikujte masti, máslo apod., protože by utěsnily teplo v ráně.
 • Neponořujte celého popáleného člověka do bazénu či do vody. Mohla by nebezpečně klesnout celková tělesná teplota a postiženého tak ohrozit.
 • Pokud se utvoří puchýř, nepropíchávejte ho, hrozí pak větší nebezpečí infekce.

Nejlepší ochranou proti popáleninám je prevence, tudíž bezpečné zacházení při manipulaci s pyrotechnikou. Pokud k popáleninám dojde, zásadní je ránu ochladit a udržovat v čistotě. Nezapomeňte, že u větších popálenin je nutné přivolat lékařskou pomoc.

Zdroj:

http://www.ehow.com/how_2238329_treat-fireworks-burn.html

 

Datum publikace: 30.12.2014


Čtěte dále