Jak zlepšit kvalitu života lidem s chronickou ránou?

Jak zlepšit kvalitu života lidem s chronickou ránou?

Pojem „kvalita života“ se poprvé objevil ve Spojených státech amerických v roce 1950 jako slogan reprezentující „dobrý život“. V poslední době jde o součást celostního pohledu na jednotlivce v rámci systému zdravotní péče. Kvalita života je široký pojem, který vyjadřuje míru spokojenosti člověka v různých situacích, včetně bydlení, možností odpočinku i podmínek okolního prostředí.

Co odborníky zajímá 

Faktorů ovlivňujících život pacientů s dlouhotrvající ránou je celá řada. Proto byl vytvořen hodnoticí systém posuzující „kvalitu života ve vztahu ke zdraví“. Týká se dopadu zdraví a nemoci na objektivní a subjektivní fungování a pohodu jednotlivce. Při určování kvality života pacienta s chronickou ránou hrají roli především 3 oblasti vlivů:

1. tělesné (fyzické) – k nim patří například:

 • bolest,
 • pohyblivost,
 • výpotek,
 • zápach rány.

2. duševně-společenské (psychosociální):

 • osamělost,
 • úzkost,
 • deprese,
 • bezmoc,
 • pocity lítosti.

3. hlediska léčby:

 • účinnost terapie,
 • doba léčby,
 • hygiena rány,
 • ošetřovatelská péče,
 • náklady na léčbu.

Nejvíc trápí pacienty bolest

Vědci využili tento systém hodnocení a zaměřili se na osoby s otevřenou chronickou ránou. Z tělesných příznaků si tito lidé nejvíce stěžovali na bolest. Trápilo je také svědění a zápach. Co se týká ošetřujícího personálu, pacienti vnímali jako negativní nedostatek času, schopnosti vcítění a porozumění ze strany zdravotníků. Z hlediska psychiky pociťovali deprese, rozpaky z nehojící se rány a strach z amputace končetiny. V některých případech je provázely i sebevražedné myšlenky.

Pro zlepšení kvality života osob s chronickou ránou je třeba celkové zhodnocení potřeb léčeného. Nestačí jenom hojit viditelné poranění, trpící člověk potřebuje také pohladit po duši.

(hah)

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4144252/

http://www.todayswoundclinic.com/articles/health-related-quality-life-chronic-wounds

Datum publikace: 20.12.2016


Čtěte dále