Jak poskytnout první pomoc při omrzlinách

Jak poskytnout první pomoc při omrzlinách

Většina lidí má zimní období spojeno s lyžováním, sáňkováním a dalším dováděním ve sněhu. Zima však s sebou přináší i rizika, například v podobě omrzlin. Zvládli byste je správně ošetřit?

Omrzlina je poranění tkáně, které vzniká v důsledku působení chladu. První projevy mohou být poměrně nenápadné. Nejdříve dochází ke ztrátě citlivosti v postižené oblasti, kůže je bledá a chladná. Pokud nezasáhneme a necháme postiženou část i nadále v chladu, hrozí trvalé poškození, které může skončit i odumřením tkáně a amputací. Mezi místa náchylná k tvorbě omrzlin patří hlavně prsty u rukou a u nohou, nos, tváře a uši. Je to způsobeno tím, že tyto okrajové části těla mají menší objem, a tedy větší tendenci k prochladnutí.

První pomoc bývá zásadní 

Lehčí omrzliny, kdy je kůže bledá a necitlivá, můžeme ošetřit sami. Závažnější případy vyžadují lékařský zásah. Transport poraněného k lékaři může být však někdy zdlouhavý, náročný nebo není možný vůbec. Je tedy dobré vědět, co v takové situaci dělat.

Zahřívat, nebo ne?

 • Co nejdříve vezměte poraněného do tepla, sundejte mu mokré šaty a vyměňte je za suché.
 • Víte-li, že dojde k dalšímu vystavení poraněných míst chladu (např. při transportu), nezačínejte s jejich oteplováním! Zahřátí a opětovné prochladnutí totiž vede ke zhoršení stavu.
 • Pokud má postižený omrzlá chodidla a není to nezbytně nutné, neměl by chodit.
 • Postižené oblasti ponořte do vlažné vody o teplotě 37 až 40 stupňů. Nepoužívejte teplejší vodu, hrozí popálení kůže.
 • Nemáte-li k dispozici vlažnou vodu, zkuste využít tělesného tepla. Například omrzlé ruce lze dát do podpaží, nos a uši zase přikrýt dlaněmi.
 • K zahřívání nepoužívejte přímé zdroje tepla, jako jsou např. topení, fén, kamna a otevřený oheň. Ty totiž zahřívají postiženou oblast nerovnoměrně a mohou způsobit její popálení, zejména pokud v ní zraněný nemá cit.
 • Poraněnou kůži netřete, nemasírujte a nepropichujte puchýře.

Při zahřívání může zraněný pociťovat mravenčení, brnění a pálení. Je to způsobeno tím, jak se postupně obnovuje krevní cirkulace. Kůže může zčervenat, ale neměl by se tvořit otok ani puchýře.

Ošetření zvládnete

 • Omrzliny překryjte suchým sterilním obvazem.
 • Kousky gázy nebo vaty dejte mezi prsty, aby zůstaly oddělené.
 • Toto krytí fixujte volně obinadlem.
 • Obvazy nesmí zraněného škrtit ani být příliš utažené, vedlo by to ke zhoršení poranění.
 • Pokud nemáte sterilní materiál k překrytí rány, můžete použít jiný suchý a čistý kus látky, např. kapesník.

Jestliže se stav zraněného nezlepšuje, či se dokonce zhoršuje, neváhejte a vyhledejte lékařskou pomoc.

(mev)

Zdroje:
www.webmd.com
www.webmd.com

Datum publikace: 11.3.2015


Čtěte dále