3× 3 rady pro bezpečné zacházení s ohněm nejen při grilování

3× 3 rady pro bezpečné zacházení s ohněm nejen při grilování

Všudypřítomné nebezpečí 

Ve Spojených státech amerických byla v roce 1988 zahájena celosvětová kampaň Safe Kids (Děti v bezpečí). Poskytuje nejen informace o prevenci, ale také statistické údaje, ze kterých poněkud mrazí.

 • Každý rok zabije oheň 61 000 dětí na celém světě.
 • Nejčastější příčinou popálenin u osob mladších 9 let je absence dozoru dospělých. 
 • Děti mohou požár i samy založit, stačí jim k tomu kuřácké náčiní rodičů.
 • Jedinci do 14 let věku se nejčastěji popálí o kulmu, žehličku na vlasy, tepelné zdroje, troubu, žehličku či vinou ohňostroje.
 • U nejmenších dětí jsou největším rizikem opařeniny.

3× 3 tipy, jak se chránit

Při grilování:

 1. Gril postavte vždy na pevný povrch, aby se nepřevrhl. Umístit ho do trávy může být nebezpečné.
 2. Nepoužívejte k rozžhavení uhlí benzín, nepřilévejte hořlaviny do popela, abyste oživili oheň.
 3. Mějte děti pod dohledem a neberte je při grilování nikdy na ramena.

Je-li otevřený oheň:

 1. Domácnost s dětmi nebo zvířaty by neměla topit v krbu bez bezpečnostních dvířek.
 2. Nepodceňujte nakládání s popelem. Nikdy ho nesypte do nádob z hořlavého materiálu.
 3. Nenechávejte u ohně předměty, které by se mohly vznítit nebo rozžhavit.

Pokud se chcete pobavit s pyrotechnikou:

 1. Používejte ji venku, v dostatečné vzdálenosti od všeho hořlavého, včetně stanů.
 2. Nenechte s ní manipulovat děti, výrobky neponechávejte bez dohledu – dětská zvědavost nezná mezí.
 3. Pokud si chcete užít bezpečný ohňostroj, navštivte profesionálně zajištěné veřejné akce.

První pomoc při popálení ohněm

V případě popálenin se vyplatí umět poskytnout alespoň základní první pomoc. Ta spočívá především v odstranění zdroje tepla a v chlazení postižené oblasti, nejlépe proudem studené vody.

 • Odneste postiženého z dosahu plamenů a kouře.
 • Hořící oděv uhaste vodou nebo přehozením přikrývky či jiného oděvu (nikoli z umělých vláken).
 • Sundejte postiženému ohořelý oděv.
 • Je-li oděv pevně přiškvařen, násilím jej nestrhávejte!
 • Z postiženého místa odstraňte všechny šperky a ozdoby.
 • Větší popálené plochy chlaďte 15 až 30 minut studenou tekoucí vodou.
 • Na menší popálené plochy přiložte studený obklad.
 • Pokud se tvoří puchýře nebo vznikly hluboké popáleniny (zničení povrchových vrstev kůže), kryjte postižené plochy sterilní gázou, obvaz neutahujte.
 • V nouzi můžete použít vyžehlenou tkaninu, nikoli však takovou, která pouští vlákna.
 • Sterilní gázu vložte také mezi popálené prsty.
 • Vážněji popálené končetiny znehybněte (dlahami, šátkem).
 • Zasažené oči nebo ústa vyplachujte chladnou vodou.
 • Můžete dát cucat kostky ledu.

Chcete-li popáleniny nějak ošetřit, nedělejte to sami a v žádném případě nevolte tzv. babské recepty doporučující máslo, sádlo nebo cokoli jiného. Odborníka vyhledejte vždy, když je porušen kožní kryt. Jsou-li popáleniny rozsáhlejší, volejte záchrannou službu.

(pez)

Zdroje:

http://www.barnabashealth.org
http://www.stanfordchildrens.org
http://www.safekids.org
http://www.webmd.com
http://kidshealth.org
http://www.ulekare.cz/prvni-pomoc/popaleniny-tepelne-34

Datum publikace: 29.4.2016


Čtěte dále

© 2019 Meditorial | ISSN 1804-0810

 • O projektu
 • Informace pro média
 • Redakční rada
 • Napsali o nás
 • Kontakt