Databáze pracovišť

Podiatrická ambulance
Nemocnice Jihlava, Diabetologická ambulance

Adresa:
Vrchlického 59
586 01 Jihlava

Kontakt:
MUDr. Michal Policar
567 157 405, 567 157 227