Databáze pracovišť

Podiatrická ambulance
III.interní klinika VFN

Adresa:
U nemocnice 1
128 08 Praha 2

Kontakt:
MUDr. Zdislava Kasalová
224 966 728