Databáze pracovišť

Podiatrická ambulance
Diabetologické centrum-odd. ortopedické protetiky, Masarykova nemocnice

Adresa:
Sociální péče 12/A
401 13 Ústí nad Labem

Kontakt:
MUDr. Naděžda Shorná
477 113 108