Databáze pracovišť

Podiatrická ambulance
Diabetologická ambulance interního odd. Nemocnice Znojmo

Adresa:
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Kontakt:
MUDr. Jana Havelková
515 215 501